lillian toustrup - logo
Lillian Toustrup - tegnsprogstolk


Tolkning mellem talt dansk og dansk tegnsprog (ts)

Tolkning for døvblinde (taktil)

Tolkning på tegnstøttet kommunikation (tsk)

Mund-Hånd-System (MHS)

Skrivetolkning

Kompetencer


Uddannelse og erfaring

I januar 2008 blev jeg færdiguddannet fra Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation, KC-Århus.
Derefter har jeg været ansat ved Syddansk Tolkeservice i Fredericia 2008 - 2011 og ved Tolkecenter Danmark i Fredericia 2012 - 2015. Den 1. marts 2015 gik jeg selvstændig med enkeltmandvirksomheden Tolk Toustrup.

Gennem årene i faget, først som ansat, og nu som selvstændig, har jeg fået en bred erfaring inden for uddannelses-tolkning, AF-tolkning, hospitalstolkning, taktiltolkning, kirketolkning, udenlandstolkning, fester og meget mere.

Jeg er god til engelsk og norsk og kan noget amerikansk tegnsprog (ASL).

Med tanke på at du som bruger er unik, og hver situation er ny og spændende, er det min vision, at jeg vil løfte opgaven ved at levere en tolkning, som passer helt personligt til dig. Desuden lægger jeg stor vægt på at overholde tavshedspligten, fleksibilitet, mødestabilitet, loyalitet og godt samarbejde.